فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

بشتاب برادر دلیرم بشتاب!/ سید حسن حسینی

بشتاب برادر دلیرم بشتاب!/ سید حسن حسینی

بشتاب برادر دلیرم بشتاب!
عباس تویی تازه فراتی دریاب
چون بود شهید عشق در کرب و بلا
لب تشنه ی لبیک نه لب تشنه آب !