فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

بر وسعت كويری دل هايمان ببار(روح الله ستایش احدی )

روح الله ستایش احدی 

بر وسعت كويری دل هايمان ببار

 

ای ابر عاشقی

بر وسعت كويری دل هايمان ببار

مُرديم بی تو ، بر تن هر مرده جان ! ببار

ای از تبار آبی ممتد و روشنی

بر شوره زار ظلمت جان بی امان ببار

هنگام تشنگی و در اين سوز آفتاب

ای ابر عاشقی كه شدی سايبان ببار

خشكيده شد درخت زمان از نبودنت

اشكانه از دو چشم تن و آسمان ببار

مثل حضور شبنم گلبرگ نسترن

در امتداد صبح غزل هايمان ببار