فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

بر برگ گل

این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند از اشک چشم و خون دل ما سرشته اند بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند (function() { var …

این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند
از اشک چشم و خون دل ما سرشته اند
بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را
بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج