فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

با یک مداد زرد،محمود کیانوش

با یک مداد زرد

 

با یک مداد زرد

یک دایره بکش

این آفتاب شد

یک خط مارپیچ

آب روان و پاک

این جوی آب شد

در زیر دایره

یک خط بکش سیاه

مانند 7 و 8 :

این کوهسار شد

در زیر کوهسار

چندین نوار سبز

پهلوی هم بکش

این کشتزار شد

بالای دایره

بگذار وصله‌ای

خاکستری، بگو:

این ابر و آسمان.

کارت تمام شد

حالا نگاه کن

با چشم‌های شاد

بر چهره‌ی جهان

پیک کودک، 1354

محمود کیانوش