فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

با مشک تو رودخانه تطهیر شده/ پروانه بهزادی آزاد

با مشک تو رودخانه تطهیر شده/ پروانه بهزادی آزاد

با مشک تو رودخانه تطهیر شده
رویای قشنگ آب تعبیر شده
تا مشت به مشت آب برمی داری
در دست تو قرص ماه تکثیر شده