فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

ب‍ا ع‍ش‍ق‌ در ح‍وال‍ی‌ ف‍اج‍ع‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ب‍ا ع‍ش‍ق‌ در ح‍وال‍ی‌ ف‍اج‍ع‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

 
‏سرشناسه:م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، – ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور:ب‍ا ع‍ش‍ق‌ در ح‍وال‍ی‌ ف‍اج‍ع‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: پ‍اژن‍گ‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری:ص‌ ۲۰۶
‏شابک:ب‍ه‍ا:۱۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت:چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۴‎ISBN 964-6077-31-5‬
‏موضوع:ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره:PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴ب‌۲ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی:۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌۷۵-۲۹۸۸

 

[yt_box style=”default” box_color=”#d5ecfe” radius=”0″ yt_title=”اطلاعات بیشتر درباره حسین منزوی” title_color=”#615c5c” ] [/yt_box]