فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ – ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ – ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.

سرشناسه:م‍ن‍زوی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۲۵-
‏عنوان و نام پديدآور:‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ – ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر:ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌: ن‍ش‍ر چ‍ی‌چ‍ی‌ک‍ا‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۹۵ ص.‬
‏شابک:‏‫ ۶۵۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ : ‎964-90887-1-7‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت:پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Hosein Monzavi. I bear up with love‬
‏يادداشت:ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان دیگر:ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع:ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭PIR۸۲۲۳/ن۴۴‏‫‭ب‌۱۸۷ ۱۳۷۹‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۸‭‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌۷۸-۲۷۰۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[yt_box style=”default” box_color=”#d5ecfe” radius=”0″ yt_title=”اطلاعات بیشتر درباره حسین منزوی” title_color=”#615c5c” ] [/yt_box]