فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ – ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ – ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.

سرشناسه    :    م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور    :    ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ – ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر    :    ت‍ه‍ران‌: پ‍اژن‍گ‌‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری    :    ‏‫‏۱۵۸ ص.
‏شابک    :    ‏‫۴۰۰۰ ریال‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال‬: چاپ دوم‏‫: ‭9646077307‬
‏يادداشت    :    چاپ دوم: شهریور ۱۳۸۴.
‏موضوع    :    ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره    :    ‏‫‭PIR۸۲۲۳/ن‌۴۴‭ب‌۱۸ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی    :    ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی    :    ‭م‌۷۵-۴۷۴۸

 [yt_box style=”default” box_color=”#d5ecfe” radius=”0″ yt_title=”اطلاعات بیشتر درباره حسین منزوی” title_color=”#615c5c” ] [/yt_box]