فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

بامدادی2

دلم سیاه نبود ولی درخت که سر سبزی اش درخشان بود ز پشت پنجره با سرزنش به من نگریست من از برهنگی آن نگاه لرزیدم سپیده پاکترین گریه را به من بخشید (funct…

دلم سیاه نبود
ولی درخت که سر سبزی اش درخشان بود
ز پشت پنجره با سرزنش به من نگریست
من از برهنگی آن نگاه لرزیدم
سپیده پاکترین گریه را به من بخشید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج