فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

بامدادی1

در آبی خجول آسمان پرنده ای صفیر زد کجاست ، پس کجاست صبح ؟ جواب دادمش به روی بال های تو پرید و صبح در نگاه من نشست (function() { var po = document.crea…

در آبی خجول آسمان
پرنده ای صفیر زد
کجاست ، پس کجاست صبح ؟
جواب دادمش
به روی بال های تو
پرید و صبح در نگاه من نشست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج