فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

«باغ‌های کسالت» در بازار کتاببه گزارش خبرنگار پایگاه خبری شاعر به نقل از (ایبنا)، این کتاب شامل سه بخش است که بخش اول به مقوله «عشق» می‌پردازد. بخش دوم به نام «واژه‌های برهنه از احساس می‌میرند» پژوهشی در ارتباط با شعر است و بخش سوم ۲۸ تابلو شعر سپید را شامل می‌شود.

«شراب کهنه به چند

برجاگذاشتی؟

قصه‌ی آدمی را

به چند فروختی؟

پنهان این همه راه و بی‌راه

این هیاهوی مترسکان

باغ را ویران کردند

کفش‌های مرا هم دزدیدند»

نشر آناپنا اخیراً این کتاب را در ۱۳۲ صفحه و با قیمت ۱۵۸ هزار تومان عرضه کرده است.منبع : ایبنا