فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

« باز جویی »

علی اکبر سلطانی

لحظه هایی شده آغوش بهارم برسی

یا سر سجده ی اشکم به کنارم برسی

از هزاران گل سرخ و گل ختمی بایدـ

“باز جویی” بکنی ، تا به مزارم برسی

تقدیم به تو
و دیگر هیچ…!

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران