فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

باران

آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم در آستانه پر نیلوفر، که به آسمان بارانی می اندیشیدو آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم در آستانه پر نیلوفر باران،…

آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم
در آستانه پر نیلوفر،
که به آسمان بارانی می اندیشید

و آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم
در آستانه پر نیلوفر باران،
که پیرهنش دستخوش بادی شوخ بود

و آنگاه بانوی پر غرور باران را
در آستانه نیلوفرها،
که از سفر دشوار آسمان باز می آمد.

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج