فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

ای کاش روزی رد شوی ،غلامر ضا مرادی

ای کاش روزی رد شوی

ای کاش روزی رد شوی
از کوچه ی بن بست ما
شاید خدا کاری کند
تا تو بگیری دست ما

از دوری طولانی ات
برلب رسیده جان من
وقتی بیايی می شوی
تنهاترین مهمان من

وقتی نمانده زود باش
بامن بگو کی می رسی
دیگر دل من مثل گل
پرپر شداز دلواپسی

چاپ: باران دی 94

غلامر ضا مرادی