فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 آذر 1402

ای شوم طلسم تشنگی باطل شو/پدیده زارع

ای شوم طلسم تشنگی باطل شو/پدیده زارع

ای شوم طلسم تشنگی باطل شو

ای رود به سمت خیمه ها مایل شو

لبریز عطش شده است لبهای حسین

ای آیه ی آب بر لبش نازل شو…