فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

ای برتوی ازجلوه ی جانانه اباالفضل/ عباس خوش عمل کاشانی

ای برتوی ازجلوه ی جانانه اباالفضل/ عباس خوش عمل کاشانی

ای برتوی ازجلوه ی جانانه اباالفضل
روح شرف و غیرت مردانه اباالفضل

در انجمن علوی مردان خدایی
بر شمع ولایت شده بروانه اباالفضل

ناموس وفا نور هدی قبله ی حاجات
کانون صفا مظهر جانانه اباالفضل

در مکتب اخلاص ووفاداری وتهذیب
استاد تویی کامل و فرزانه اباالفضل

الطاف تو خواهند غلامان حریمت
ای بهره ور ازفیض توبیگانه اباالفضل

در حلقه ی خورشیدعذاران بهشتی
زد موی تو رادست ملک شانه اباالفضل

سودای تو داردسرشوریده ام امروز
آهنگ تو دارد دل دیوانه اباالفضل

در دام ولای تو گرفتار ابد شد
مرغ دل من بی هوس دانه اباالفضل

یک عمر بود خوش عمل از هجر تو بیمار
بفرست دوایی ز شفاخانه اباالفضل .