فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

ای آخرين جواب دل انگيز هر سوال ( لیلا رسولی)

 لیلا رسولی

ای آخرين جواب دل انگيز هر سوال

 

ای آخرين جواب دل انگيز هر سوال

در متن قرن های پر از وحشت و ملال

ای باغبان ، كه سخت و صبور ايستاده يی

تا دانه دانه سرخ شود سيب های كال

كی می شود به من برسی ؟ سيب زندگی

كی می شود بچينمت از شاخه ی خيال ؟

سيمرغ آرزوی منی ، آرزوی من

كی می رسم به قاف نگاه ات شكسته بال ؟

جاری ست طعم نام تو روی زبان عشق

مانند حس ناب حضور خودت زلال

نامت ، طنين رويش شيرين يك غزل

شعرم ، مسير سبز عبور تو ای غزال

ای بی گمان سلاله ی ققنوس های سرخ

بيرون بيا از آتش سرد شك و سوال

بگذار تا خيال كنندت تو را ، بعيد

بگذار تا كه فرض كنندت تو را محال

هر قدر هم كه دير بيايی و راه دور

هر قدر هم كه بگذرد اين سال های سال –

– يك روز ذوالفقار نگاه ات به آسمان

پل می زند به سمت تبسم ، به شور و حال

حتی اگر نباشم و باشی ، چه ديدنی ست

آن لحظه های روشن و نوارنی وصال

تلخ است اگر چه بی تو همه عمر انتظار

ما را اميد تا ابد است و تو را مجال