فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

ای آب گریست چشم لیلا بی تو/ محمد بهرامی اصل

ای آب گریست چشم لیلا بی تو/ محمد بهرامی اصل

مشک و تیر
ای آب گریست چشم لیلا بی تو
ای اشک نشست غم به دلها بی تو
ای مشک چو با تیر همآغوش شدی
خون شد دل نازنین سقا بی تو