فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه:م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، – ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور:ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری:ص‌ ۱۵۶
‏شابک:‎964-7056-34-6‬ ؛ ‎964-7056-34-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت:ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان روی جلد:ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع:ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره:PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی:۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۷۸۶‮ال‍ف‌‬ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌۸۰-۳۵۶۹