فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

این جا کجاست؟ ،مصطفا رحماندوست

این جا کجاست؟

این جا کجاست؟
– یه دریاست
دریا چی داره ؟
– ماهی
چه ماهی بزرگی!
چشم نخوری الهی
دو دست من ماهی شده
وای که چه زیبا شده
باله هاشو تکان می ده
تو دریا هی تاب می خوره
دهنشو هی باز می کنه
حرف می زنه آب می خوره

مصطفا رحماندوست