فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است/غلامرضا سازگار

اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است/غلامرضا سازگار

اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است
اینجا زیارتگاه زهرای سه ساله است
اینجا دمشقی ها گلی پژمرده دارند
در زیر گل مهمان سیلی خورده دارند
اینجا دل شب کودکی هجران کشیده
گلبوسه بگرفته زرگهای بریده
اینجا بهشت دسته گلهای مدینه است
 اینجا عبادتگاه کلثوم وسکینه است
اینجا زیارتگاه جبریل امین است
 اینجا عبادتگاه زین العابدین است
اینجا زچشم خود گلاب افشانده زینب
 اینجا نماز شب نشسته خوانده زینب
اینجا به خاکش هر وجب دردی نهفته
 اینجا سه ساله دختری بی شام خفته
اینجا نخفته چشم بیدار رقیه
اینجا حسین آمد به دیدار رقیه
اینجا قضا بر دفتر هجران ورق زد
 اینجا رقیه پرده یکسو از طبق زد
اینجا هُمای فاطمه پرواز کرده
 اینجا کبوتر از قفس پرواز کرده
اینجا شرار از دامن افلاک می ریخت
زینب بر اندام رقیه خاک می ریخت
ای دوستان، زهرای دیگر خفته اینجا
 یک زینب کبرای دیگر خفته اینجا
در گوشه ویرانه باغ گل که دیده؟
در خوابگاه جغدها بلبل که دیده؟