فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

اینجا امر امام عشق یک امت است/حمید رَمی

اینجا امر امام عشق یک امت است
قلب دلدادگان سرشار از جرأت است
لرزه افتاده بر کفار خیره سر
طوفانی که به پاست طوفان غیرت است
اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْجِبْتَ وَ الطّاغُوت
ویران تر میشود خانه عنکبوت
خیبر خیبر است و جای پای علی
حاکم میشود فقط خدای علی
می‌چرخد دوباره شمشیر ذوالفقار با صدای علی
نَحْنُ قُوّاتُ الخَیبَریه
نَحْنُ اَنصارُ الحَیدَریه
رو به نابودین نسل اصحاب فیل
افتاده اَبرهه در جنگ ابابیل
ای فرعون زمین میمیری این چنین
ای موسی زمان بگذر از رود نیل
وقت ترسیدن کُفر از ایمان رسید
بر جسم زخمی مظلومان جان رسید
خسته میشود مگر سپاه علی
غوغا میکند به پا نگاه علی
محکمتر رجز بخواند آن کس که هست در پناه علی
نَحْنُ قُوّاتُ الخَیبَریه
نَحْنُ اَنصارُ الحَیدَریه

حمید رَمی