فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 آذر 1402

اي شرقي هميشه كه شعرم براي توست (هادی خورشاهیان)

هادی خورشاهیان

اي شرقي هميشه كه شعرم براي توست

 

اي شرقي هميشه كه شعرم براي توست

در بيت بيت هر غزلم رد پاي توست

احساس مي‌كنم كه كمي دوست داري‌ام

تنها دليل منطقي‌ام چشمهاي توست

گويا مرا به نام حقيقي صدا زدي

باور كنم ـ پرنده من ـ اين صداي توست؟

حال و هواي چشم تو شعر مرا سرود  

شعرم هميشه حاصل حال و هواي توست

همواره انتهاي غزل خوب مي‌شود

وقتي كه انتهاي غزل ابتداي توست

در ابتداي چشم تو شعري شروع شد  

شعري كه بيتهاي قشنگش براي توست