فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

اين چندمين نامه ست بابا مي نويسم ( خديجه پنجي)

اين چندمين نامه ست بابا مي نويسم ( خديجه پنجي)

اين چندمين نامه ست بابا مي نويسم 
هر چند يادت نيست اما مي نويسم
ديروز هم بر گشت خورده نامه هايم 
من با اميد اين نامه ها را مي نويسم 
امروز با سارا كمي دعوايمان شد 
از قهرها، از آشتي ها، مي نويسم
خانم معلم به من نمره ي عالي داد
او گفت : من با عشق ، انشاء مي نويسم 
مادر برايم قصه اي از كربلا گفت 
در نامه ام عين همان را مي نويسم
او از تحمل گفت ياسي سه ساله 
از تشنگي از صبر دريا مي نويسم 
از درختري كوچك كه نام او «رقيه » ست
از بي وفايي هاي دنيا مي نويسم 
بابا دلم ابري ست ميل گريه دارد
دل تنگي ام را از همين جا مي نويسم 
اسمت شبيه اسم باباي رقيه است 
من از غم آن تنها مي نويسم 
اين نامه را هم پست خواهم كرد ، امروز
اما برايت باز فردا مي نويسم