فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

انجمن علمی نقد ادبی ایران

نام انجمن: انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

نام انجمن

انجمن علمی نقد ادبی ایران

مدیر انجمن

دکتر مریم حسینی

آدرس دفتر انجمن:

تهران

ايميل

info@iaalc.com

تلفن تماس

 

ساعت تماس

15-7

شماره پیامکی

5000133330159

آدرس وب سایت

http://www.iaalc.com/index.php

کانال انجمن

 

اینستا گرام