فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

امین و طاها

عبداله رشیدی

ای دیدارتان ، سبب شمارش لحظه هایم
ای سیمایتان ، سبب آرامش گونه هایم
ای قامتتان ، به سان سروهای خرامان
ای نامتان ، سبب افتخار به داشته هایم

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران