فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

امیر سلیمانی

تصویر تست
تصویر تست

صالح سجادی

سه رباعی پیوسته مهدوی:

گفتند که هنگام درنگ آمده است
در فال شما جام شرنگ آمده است
دارند به ما منتظران می خندند
حتی دل صبر هم به تنگ آمده است

با قایق کهنه راهی دریاییم
طوفان زده در مسیر ناپیداییم
دنبال توییم ، ترس اگر بگذارد
دریاب که در چنگ زمان تنهاییم

ما بر سر عهد ازلی می مانیم
از دامن تو جدا شدن نتوانیم
هر لحظه ی زندگی به امید ظهور
عجل لولیک الفرج می خوانیم

امیر سلیمانی