فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

الفبای ايران – نرم افزار آموزش زبان فارسی

تصویر تست

الفبای ايران – نرم افزار آموزش زبان فارسی

محتوای نرم افزار 

در اين نرم افزار دو هدف عمده دنبال شده است:
1- آموزش مکالمه زبان فارسی تا حدی که يک فرد بتواند نيِازهای اوليه خود را در برقراری ارتباط و مکالمه رفع نمايد
2- با فرهنگ و مناطق ديدنی ايران آشنا شود .

به منظور دستيابی به اين هدف سناريويی طراحی و پياده سازی گرديده است. در اين سناريو فيلم آموزشی 16 قسمتی (45 دقيقه) تهيه شده که ايران امروز را به شکلی جذاب و ديدنی نشان داده است. در اين فيلم از مناطق ديدنی تهران، اصفهان، شيراز و کيش تصوير برداری شده است. از ديگر خصوصيات سيستم می توان به وجود بيش از 1700 کلمه (شامل تلفظ و تصوير) آموزشی و صدها عکس توريستی، فرهنگی اشاره نمود.

نرم افزار مذکور از نظر محتوايی از قسمتهای ذيل تشکيل شده است:

■بخش آموزش
بخش آموزش پايه شامل چهار درس زير می باشد:
   3آواهاو حروف
   3کلمات ساده
   3جملات ساده
   3اعداد اصلی و ترتيبی

بخش آموزش دروس اصلی شامل چهار فصل که هر فصل نيز دارای چهار درس می باشد. هر درس شامل موضوعات زير است :

    3متن درس به همراه فيلم آموزشی
    3لغتنامه صوتی و تصويری درس
    3وجود سه نوع تمرين در هر درس
    3گرامر
 

■بخش توريسم
شامل بيش از صد موضوع توريستی:

    3مناظر طبِيعی
    3مکان های باستانی
    3موزه ها

■بخش فرهنگی
موارد زير را شامل می شود:

    3موسيقی شامل سنتی ، کلاسيک، پاپ ، محلی
    3پوشش (لباس) محلی مناطق مختلف
    3صنايع دستی
    3رقص محلی
■درباره ايران
در اين بخش مطالب مختصری در مورد ايران ارائه می گردد شامل:

    3مردم شناسی
    3مذهب
    3حکومت

امکانات نرم افزاری 
سيستم از لحاظ نرم افزاری شامل امکانات زير است :

    3واسط کاربر UserFriendly     3زبان واسط انگليسی
    3آموزش interactiveزبان فارسی
    3امکان تکرار تلفظ کلمات و جملات به تعداد نا محدود
    3استفاده از عکس، فيلم، متن و موسيقی جهت تسريع در امر فراگيری و نيز تلطيف مطالب
    3وجود صدها صفحه اطلاعات آموزشی و فرهنگی

گروههای کاری
در توليد اين نرم افزار از کارشناسان مختلفی کمک گرفته شده است که عبارتند از:

    3زبان و ادبيات فارسی
    3توريسم
    3مترجم زبان انگليسی
    3مسائل فرهنگی
    3تکنولوژی آموزشی
    3گروه فيلم ساز
    3گروه صدابردار
    3آموزش زبان انگليسی
    3زبانشناس
    3مشاور هنری
    3آهنگساز
    3گرافيست
    3گروه توليد نرم افزار