فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

الشام…الشام…الشام…غربت شمار شهيدان(عبد الحميد رحمانيان)

عبد الحميد رحمانيان

الشام…الشام…الشام…غربت شمار شهيدان

 

الشام…الشام…الشام…غربت شمار شهيدان

اندوه… اندوه… اندوه… ای شام تار شهيدان

می خواهم ای شام نيلی! آنقدر آتش بگريم

تا عاقبت گم شوم گم گم در غبار شهيدان

می خواهم آنسان بگريم تا در تف خون بپيچد

پژواك فريادهای دنباله دار شهيدان

هيهات هيهات هيهات: بانگ انا الحق عشق است

هيهات گو مي روم من تا پاي دار شهيدان

ای عشق آلوده دامن ! شايد شفيع تو باشم

گر روز محشر بر آرم سر از تبار شهيدان

جان بر لب آمد كجايی ؟ ای خون بهاي من و عشق!

 الغوث الغوث الغوث ای انتظار شهيدان