فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شعر مقاومت

شعر مقاومت

شعر مقاومت يك مفهوم كلي، عام و گسترده است كه در بطن خود «شعر انقلاب» و «دفاع مقدس» را نيز در بر مي‌گيرد.

اطلاق عنوان «اسلامي» به اين شعر نيز، محدوده جغرافيايي آن را مشخص مي‌كند،
این نوع شعر شعري است كه در سه جبهه عمده مي‌جنگد:
1ـ جبهه مبارزه با هواي نفساني و وساوس شيطاني (جهاد اكبر)
2ـ جبهه مبارزه با استبداد داخلي (شعر انقلاب)
3ـ جبهه مبارزه با دشمن متجاوز و اشغالگر خارجي ()
با اين تقسيم ‌بندي، بايد گفت كه شعر دوران هشت ساله «دفاع مقدس» نيز زيرشاخه‌اي از این نوع به شمار مي‌آيد.
این نوع شعر و پايداري، فرياد سرخ «عدالت‌خواهي»، «ظلم ‌ستيزي»، و «بيداري» از حنجره شريف و غيرت‌ مند شاعراني متعهد و رسالت ‌مدار است كه به «انسان»، «صلح» و «آزادي» مي‌انديشند.