فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

از یاد رفته

امیرعلی مطلوبی(سخن سنج تبریزی)

غزل ” از یاد رفته ” از کتاب ” تنها اردیبهشت من “
___________________________________

باد و آتش می خورم ، اینجا هوایش خوب نیست
بالهایم را شکست، این باد و غم مطلوب نیست

با دروغ از شب گذشتی ، صبح نا معلوم رفت
کار معشوق آسمانی هست و این محسوب نیست

یک شب آرامش ندارد هر که پنهانی شکست
حکم عاشق بازپرسی کردن از محبوب نیست

دست انصافم شکستی ، پای وجدانت گریخت
دلبری کردن شکستن های نا مرغوب نیست

چون بمیرم می توانی با خدا صحبت کنی ؟
هم کلامی با خدا در حدّ یک مغلوب نیست

بی جهت خونم نکن جاری تو داعش نیستی
خوش خیالی مدعی، چون خون من مشروب نیست

رند اگر عاشق شود شهری سلام اش می کنند
از سخن سنجی به دور است آشنا، مجذوب نیست
__________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبریزی )
بحر رمل مثمن مقصور

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران