فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

از خانه پدر رفته،محمود کیانوش

از خانه پدر رفته

از خانه پدر رفته

تنها به سفر رفته

این‌جا همه دلتنگیم

صبر همه سر رفته

برگرد پدر برگرد

ای‌ رفته سفر برگرد

برخیز و برای ما

سوغات بخر برگرد

وقتی که پدر دور است

هم خانه ما کور است

هم جان همه این‌جا

پژمرده و بی‌نور است

الان یکی در زد

یک دفعه دلم پر زد

گفتم پدرم آمد

ماه از دل شب سر زد

اما تو نبودی آه

شب ماند و نیامد ماه

آن روز خوشم، آن روز

که تو برسی از راه

پیک کودک، 1354

محمود کیانوش