فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

از این خبر دنیا سراسر غرق حیرانی‌ست/زهرا سپهکار

از این خبر دنیا سراسر غرق حیرانی‌ست
باور نمی‌کردم در این حد دشمنت جانی‌ست

دیدم گلوی زخمی‌ات را… آتش است و خون
دیدم غبار صورتت را… آب حتّی نیست

جنگ نفس‌گیری‌ست، شاید آخرین جنگ است
حال‌وهوای قلب‌ها بدجور طوفانی‌ست

ناخواسته وجدان انسان را نشان رفته‌ست
آن موشکی که در سقوطش فکر ویرانی‌ست

“أشهد” نخوان در گوش زخمی‌ها برادرجان!
نه! وقت مُردن نیست، هنگام رجزخوانی‌ست

ما با شهادت زنده‌ایم و زنده می‌مانیم
صهیون ولی در قبر تنگِ حرص، زندانی‌ست

باید هم از ترسش بمیرد قبل نابودی
وقتی حریفش دست مجروح سلیمانی‌ست

طاقت بیاور شمعدانی! تشنگی‌ها را
فردا تمام کوچه‌های #غزه بارانی‌ست

زهرا سپهکار