فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

ارسال مثل( تمثيل)

تصویر تست

 

ارسال مثل( تمثيل):

عنوان آرايه: ارسال مثل( تمثيل)

توصيف آرايه:

كه آن را« اِرسال مَثَل» نيز گويند، در لغت به معنى مثل زدن و مثل آوردن است

 

و دراصطلاح آن است كه مثل يا شبه مثل يا مطلبى حكيمانه آورند تا سخن را بيارايند و بر

تأثير آن بيفزايند مانند« تو به خير و ما به سلامت» در بيت زير:

اى آن كه به تقرير و بيان دم زنى از عشق

 

ما با تو نداريم سخن، خير و سلامت-

 

به صورت بلبل و قمرى اگر ننوشى مى

 

علاج كى كنمت؟ آخِرُ الدَّوَاءِ اَلْكَيْ

يعنى آخرين دارو، داغ كردن است.