فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ابوالحسن درویشی مزنگی-من هیچ تر از هیچم، چه بی تو و چه با تو

ابوالحسن درویشی مزنگی-من هیچ تر از هیچم، چه بی تو و چه با تو

من هیچ تر از هیچم، چه بی تو و چه با تو
من ذره تو خورشیدی، من قطره و دریا تو
خالیست خیال من، از هرچه و از هر که
از خاطر من رفته ، نام همه الّا تو
گفتم به دلم باده، با ساقی دیگر خور
با بغض جوابم داد؛ یا هیچکسی یا تو!
ما را نکشاند دل، جز جانب آن کعبه
می آیم و می آیم، همراه دلم تا تو
دیروز دلت با من، امروز غمم از تو
تا باز چه بنویسی، در دفتر فردا تو
باز آی و قلم ها را با خنده به رقص آور
ای خاطره شیرین ، ای شور غزل ها تو
جز دوست نمی آید ، در قافیه شعرم
تنها تو و تنها تو ، تنها تو و تنها تو

 

 

 

 
ابوالحسن درویشی مزنگی