فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است/ یاسر مسافر

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است/ یاسر مسافر

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است
تشنگی از لب خشکیده ی تو مشهود است

قطعه قطعه شدنت را همگی خندیدند

کوفیان را زقدیم عاطفه ها کمبوداست