فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 آذر 1402

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است/ یاسر مسافر

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است/ یاسر مسافر

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است
تشنگی از لب خشکیده ی تو مشهود است

قطعه قطعه شدنت را همگی خندیدند

کوفیان را زقدیم عاطفه ها کمبوداست