فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

آخر اي عشق به دادم نرسيدن تا كي (محمد کشاورز)

محمد کشاورز

آخر اي عشق به دادم نرسيدن تا كي

 

آخر اي عشق به دادم نرسيدن تا كي

 

عطش آلود تو را جام نديدن تا كي

 

من كه چون سايه به دنبال توام در همه حال

 

پس از اين شاخه به آن شاخه پريدن تا كي

 

شاه خوبان شدي و روي ز ما پوشيدي

 

چون سليمان شدن و مور نديدن تا كي

 

روز اول كه به عشق تو گرفتار شدم

 

چون الف بودم، چون دال خميدن تا كي

 

دوستان كوه‎‌كني پيشه‌ي هر روزه ماست

 

مثل فرهاد به شيرين نرسيدن تا كي