فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

آب آبی است آسمان آبی است ،مصطفا رحماندوست

آب آبی است آسمان آبی است

آب آبی است آسمان آبی است
موجِ دریای بی‎کران آبی است

آبی آرامش است، خوشحالی است
بال بال پرندگان آبی است

در زمستان سرد و بارش برف
رنگِ احساس این و آن آبی است

خنده آبی است، دوستی آبی است
دلِ پر مهرِ مهربان آبی است

غم، سیاه است و سرد و طولانی
غمِ کوتاهِ کودکان آبی است

شعر، یعنی خیالِ آبی رنگ
پیچ و خمهای داستان آبی است

آخرین حرفِ آبی‎‎ام این است:
بهترین رنگ این جهان آبی است!

مصطفا رحماندوست